จำนวนคนเข้าชมขณะนี้
 
   9 User (s)  
 
เข้าสู่ระบบ
  สมัครสมาชิกKeyword:

กฎหมวดรูปประจำตัว ชื่อแทนตัว และลายเซ็น

 1. ห้ามนำรูป ชื่อ รวมไปถึงลายเซนต์ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์มาใช้
 2. ห้ามนำรูป ชื่อ รวมไปถึงลายเซนต์ที่ส่อไปในเรื่องเพศ หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีมาใช้
 3. ห้ามนำรูป ชื่อ รวมไปถึงลายเซนต์ที่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียหรือเป็นการหมิ่นประมาทมาใช้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม


กฎหมวดข้อความ เนื้อหา และกระทู้ต่างๆ

 1. ห้ามมีข้อความและเนื้อหาที่ทำให้สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เสื่อมเสีย ไม่ว่าจะเป็นทางข้อความ ทางภาพ หรือทางต่างๆ ที่อินเตอร์เน็ตจะพึงกระทำออกมาได้
 2. ห้ามมีข้อความและเนื้อหาที่เป็นการโฆษณาชวนเชื่อและหลอกลวง ไม่ว่าจะเป็นทางใดๆ ที่อินเตอร์เน็ตจะพึงกระทำออกมาได้
 3. ห้ามมีข้อความและเนื้อหาที่ทำให้ผู้อื่นนั้นเสียหาย รำคาญใจ หรือก่อเกิดความรู้สึกไม่ดีต่อผู้อื่น ไม่ว่าจะเกิดด้วยความตั้งใจหรือไม่
 4. ห้ามมีข้อความที่ส่อเสียดหรือว่ากล่าวให้ร้ายแก่สมาชิกผู้อื่น ไม่ว่าข้อความนั้นจะมีว่าอย่างไร จะกล่าวถึงชื่อผู้อื่นหรือไม่
 5. ห้ามมีข้อความที่ยุยงให้ผู้อื่นเกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกันไม่ว่าผู้ตั้ง กระทู้หรือผู้ตอบนั้นจะตั้งใจหรือไม่
 6. ห้ามมีข้อความที่ส่อไปในเรื่องเพศ ลามกอนาจาร หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย
 7. ห้ามมีข้อความที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นหรือข้อความที่ไม่ตรง ประเด็น หรือข้อความที่ซ้ำๆในกระทู้เดียวกันหรือหลายกระทู้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเจตนาของผู้ตั้งกระทู้หรือผู้ตอบ และสถานการณ์ในกระทู้นั้น
 8. ห้ามมีข้อความหรือกระทู้ที่ส่อให้เห็นถึงเจตนาในการพนันต่างๆ ไม่ว่าจะวิธีใดก็ตาม
 9. ห้ามเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของตนเองและของผู้อื่น ซึ่งสามารถสร้างความเสียหายให้กับบุคคลผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่สาม เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขที่อยู่ทางอินเทอร์เน็ต (IP) ไม่ว่าผู้เผยแพร่จะมีเจตนาหรือไม่ ยกเว้นในกรณีที่เป็นการติดต่อจากผู้ดูแลเว็บบอร์ด
 
 
แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook
 
 
Call Center : 081-116-2288 หรือ Email: contact@rtbplus.com
(เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 - 18.00 น.)Blue Ocean Online CO., Ltd. 18/271 M.2 Bangkhen, Muang, Nonthaburi 11000
Tel/Fax: 02-951-9095 (เบอร์นี้สำหรับใช้ภายในไม่สามารถให้ข้อมูลเว็บไซต์ได้ โปรดติดต่อ Call Center เท่านั้นค่ะ)