ประกาศปิดการให้บริการเว็บไซต์ RTPBLUS
 
ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน บริษัทมีความจำเป็นต้องยุติการให้บริการเว็บไซต์ RTBPLUS
โดยมีกำหนดดังนี้
วันที่ 15 มกราคม 2564 : ปิดระบบการเติมเงินทุกช่องทาง
วันที่ 31 มกราคม 2564 : ปิดให้บริการเว็บไซต์
 
ทีมงานขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่ใช้บริการกับเว็บไซต์มาโดยตลอดค่ะ
 
ด้วยความเคารพอย่างสูง
ทีมงาน RTBPLUS