ประกาศยกเลิกการเติมเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 2562

 

ทั้งนี้สมาชิกสามารถเติมเงินผ่านช่องทางอื่นที่เว็บไซต์มีใช้บริการ
คลิก

 

เข้าสู่เว็บไซด์ RTBPLUS