ประกาศด่วน
ไม่สามารถเติมเงินผ่านการโอนเงินได้
วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 - 16.00 น.

 

เนื่องจากตึกที่บริษํทตั้งอยู่มีการปรับปรุงเรื่องระบบไฟฟ้าในช่วงเวลาดังกล่าว
ทำให้ทีมงานไม่สามารถดำเนินการการเติมเงินเข้า B-pocket โดยวิธีแจ้งโอนเงินได้
ดังนั้นถ้าหากสมาชิกแจ้งโอนเงินในช่วงเวลาดังกล่าว ทีมงานจะดำเนินการเติมเงินให้หลัง 16.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้การเติมเงินผ่าน 7-11, การตัดบัญชีอัตโนมัติ และการสั่งซื้อสินค้าประเภทบัตรเติมเงินและเติมเงินมือถือ สามารถทำรายการได้ตามปกติ

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี่

เข้าสู่เว็บไซด์ RTBPLUS