หยุดทำการวันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2561

 

เนื่องในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 8 - 9 ธันวาคม เป็นวันหยุดทำการของบริษัทและ
วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม เป็นวันหยุดรัฐธรรมนูญ 

 

ในช่วงวัน-เวลาดังกล่าว
สมาชิกสามารถเติมเงินเข้า B-pocket ผ่านช่องทางดังนี้

1. เคาน์เตอร์เซอร์วิส

2. ตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ

 

สำหรับการสั่งซื้อสินค้าในเว็บไซด์ สามารถทำรายการสั่งซื้อได้ตามปกติ
 

 

เข้าสู่เว็บไซด์ RTBPLUS